- Kontynuujemy doświadczenia z fizyki na ZUT w Szczecinie
Kontynuujemy doświadczenia z fizyki na ZUT w Szczecinie
czwartek, 15 czerwiec 2017
W dniu 13.06.2017 r. młodzież z rozszerzonej grupy z fizyki, z kaliskiego Liceum, pod opieką nauczycielki fizyki Pani Marty Kaczmarek i Pani Kariny Antończak , kolejny raz uczestniczyła w zajęciach wykładowo-ćwiczeniowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Uczniowie, tym razem, obserwowali i czynnie uczestniczyli w przeprowadzanych doświadczeniach fizycznych z zakresu drgań i fal mechanicznych.
Dzięki wodnemu projektorowi każdy mógł na własne oczy ujrzeć dyfrakcję i interferencję fal oraz efekt Dopplera. Samodzielnie można było utworzyć fale stojące o różnej ilości węzłów i strzałek. Zjawisko rezonansu i wykonane zaraz po nim doświadczenie z dźwiękami zbliżonymi do progu bólu dały się odczuć na błonach bębenkowych uszu słuchaczy. Te wszystkie doświadczenia i wiele innych sprawiły , że zagadnienia te stały się dla młodzieży przystępniejsze i ciekawsze.
Fizyka z Panem Łukaszem jest magiczna i przyciągająca. W tych zajęciach uczestniczyło niemal dwa razy więcej uczestników niż poprzednio.
Pan mgr Łukasz Juszczak zaprosił nas na kolejne zajęcia od nowego roku szkolnego, na których poznamy tajniki elektrostatyki i prądu elektrycznego.
Młodzież już zadeklarowała w nich udział.

Marta Kaczmarek