- KLASY POLICYJNE Z WIZYTĄ W SZCZECINIE
KLASY POLICYJNE Z WIZYTĄ W SZCZECINIE
poniedziałek, 24 kwiecień 2017
Dnia 19.04.2017 r. dwie klasy policyjne z kaliskiego Liceum – 1d i 2f wraz z wychowawcami Karolem Kaliną, Krzysztofem Wójciakiem i Renatą Effenberg-Nawrot uczestniczyły w wyjeździe do Szczecina w celu poznania specyfiki służby w Komendzie Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Granicznej, a także oferty edukacyjnej i warunków studiów na uczelniach wyższych Collegium Balticum i Akademii Morskiej. W pierwszej kolejności klasy zapoznały się z ofertami studiów na uczelni Collegium Balticum. Uczelnia zaprezentowała szereg możliwości edukacyjnych dla przyszłych studentów. W jej murach absolwenci klas mundurowych mogą studiować na kierunkach związanych z profilami kształcenia w liceum - bezpieczeństwie wewnętrznym czy penitencjarystyce. Następnie wybraliśmy się do siedziby Straży Miejskiej, gdzie strażnicy pokazali uczniom, jak wygląda ich praca. Zaprezentowali też pojazdy oraz wyszkolenie. Podczas wizyty w Straży Granicznej zapoznaliśmy się z jej historią, w bardzo ciekawym muzeum oraz specyfiką służby w tej formacji. Gościliśmy również się na Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie. Policjanci opowiedzieli nam, jak wygląda praca na posterunku w dużym mieście, a także zaprezentowali psy policyjne omawiając i prezentując ich umiejętności. Po wizycie na Komendzie Miejskiej Policji pojechaliśmy na współpracującą ze szkołą Akademię Morską, gdzie przedstawiono nam sprzęt i sale dydaktyczne, jakimi dysponuje uczelnia. Uczniowie mogli spróbować jak pływa się na symulatorach statków.
Wyjazd był bardzo udany i intensywny, a wiadomości i umiejętności zdobyte przez kaliskich licealistów na pewno przydadzą im się w przyszłości. Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie wizyty oraz gościnne przyjęcie Stowarzyszeniu Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa Pro Domo Sua, działającemu przy Collegium Balticum, wykładowcom Akademii Morskiej w Szczecinie oraz funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji, Straży Granicznej i Straży Miejskiej.

Karol Kalina, Krzysztof Wójciak, Renata Effenberg-Nawrot