- SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM
poniedziałek, 10 kwiecień 2017
W dniu 29 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim gościli przedstawiciele Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum z prezesem działającego przy uczelni Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa Pro Domo Sua, doktorem Przemysławem Jastrzębskim. Wykładowcy uczelni spotkali się z dyrektorem szkoły Maciejem Rydzewskim w celu omówieniu współpracy ze szkołą oraz uczniami klas trzecich. Zaprezentowali im ofertę edukacyjną Collegium Balticum, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Kaliscy Licealiści z zainteresowaniem odnieśli się do perspektywy studiów na szczecińskiej uczelni, podobnie jaki ich starsze koleżanki i koledzy, absolwenci szkoły, którzy już teraz kontynuują naukę w Collegium Balticum. Szkołę łączy z uczelnią bliska współpraca. Na mocy porozumienia podpisanego w 2015 roku z Zachodniopomorskim Forum Bezpieczeństwa Pro Domo Sua planowane są wizyty kaliskich Licealistów w murach Collegium Balticum, a także przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem wizyty młodzieży z klas mundurowych w kwietniu i w maju w Szczecinie i Świnoujściu. Uczniowie będą mogli zapoznać się na miejscu z kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną uczelni oraz specyfiką, wyposażeniem i warunkami pracy służb mundurowych – Straży Miejskiej, Straży Granicznej i Policji, a także jednostek wojskowych – Wielonarodowego Korpusu Północno Wschodniego, 12. Dywizji Zmechanizowanej oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.
Dziękujemy wykładowcom Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum za złożenie wizyty w ZSP w Kaliszu Pomorskim. Współpraca w ramach porozumienia z Zachodniopomorskim Forum Bezpieczeństwa Pro Domo Sua z pewnością przyniesie korzyści obu stronom, pozwoli uczniom na rozwój pasji i zainteresowań oraz w przyszłości ułatwi im kontynuację nauki na szczecińskiej uczelni.


Maciej Rydzewski