- Zakończenie I Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Wojskowych
Zakończenie I Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Wojskowych
piątek, 08 lipiec 2016
I Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Wojskowych na poligonie drawskim rozstrzygnięte W dniu 7 lipca 2016r. nastąpiło podsumowanie dwudniowych zmagań młodzieży w I Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Wojskowych na poligonie drawskim, które zakończyły się zwycięstwem ex aequo drużyn z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie i Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
Obie grupy otrzymały puchar ufundowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W zaciętej rywalizacji uczniowie pokonali kolegów z II LO w Stargardzie i z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Młodzież ze Stargardu w generalnej klasyfikacji zajęła drugie miejsce a ze Skały trzecie. Test sprawnościowy najlepiej wykonali uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach, drugie miejsce przypadło II Liceum Ogólnokształcącemu w Stargardzie, trzecie Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
GALERIA ZDJĘĆ
W marszobiegu niepokonani byli reprezentanci z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie, drugie miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach, trzecie przypadło Zespołowi Szkół w Gościnie. W konkurencji strzelania z karabinka kbk AK pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu, drugie miejsce XIV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach i trzecie miejsce Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące w Dubience. W klasyfikacji indywidualnej w strzelaniu z karabinka kbk AK najlepsi okazali się uczniowie z ZSP nr 5 z Zamościa ( pierwsze miejsce Karen Momot, drugie Szymon Rabiega, trzecie Dawid Cybulski). Blok szkoleniowy dotyczący wiedzy wojskowej zakończył się zwycięstwem Zespołu Szkół w Gościnie, II miejsce otrzymało III LO w Głogowie i III miejsce Zespół Szkół nr 3 w Puławach.
O godzinie 9.30 zaproszeni goście zapoznali się z historią klas wojskowych w Liceum w Kaliszu Pomorskim, a także z przebiegiem mistrzostw. Zobaczyli przykładowe szkolenia uczniów klas wojskowych. Uroczysty apel z udziałem kompanii reprezentacyjnej z 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze Złocieńca oraz orkiestry wojskowej ze Szczecina rozpoczął się o godzinie 10.00. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Janusz Garbacz, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Robert Stępień, przedstawiciele burmistrzów Kalisza Pomorskiego i Drawska Pomorskiego, jednostek wojskowych i służb mundurowych, a także dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim, Maciej Rydzewski, który jest jednym z organizatorów zawodów. Gospodarzem uroczystości był współorganizator mistrzostw komendant poligonu drawskiego, płk. Marek Gmurski. Zdaniem dowódcy poligonu mistrzostwa klas wojskowych to przykład efektywnej współpracy poligonu z placówkami oświatowymi w obrębie całego kraju. W trakcie uroczystości zwrócił się do reprezentantów czternastu szkół, tak podsumowując zawody:
- Drodzy uczniowie! Za wami bardzo ważny sprawdzian sprawności fizycznej oraz efektywnej współpracy w zespole. Egzamin zdaliście celująco. Podczas kilkudniowych potyczek udowodniliście, że macie na tyle determinacji, aby zmagać się nie tylko ze swoimi konkurentami, ale także z własnymi słabościami. Pomimo zmęczenia na waszych twarzach malowała się radość i zadowolenie. Dla mnie wszyscy jesteście zwycięzcami. Dziękuję wam za zapisanie nowej karty poligonu drawskiego. - To zaszczyt być świadkiem uroczystości, która przekazuje młodzieży najwyższe wartości pielęgnowane w polskim wojsku - komentował wicekurator pan Robert Stępień.
Po uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcom, rozpoczęła się część artystyczna. Złożona była z dwóch występów – koncertu orkiestry wojskowej i pokazu musztry paradnej w wykonaniu 12 Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni Józefa Hallera ze Stargardu.
Po zakończeniu apelu na wszystkich czekała grochówka i żołnierski bigos. Ponadto uczestnicy mistrzostw i zaproszeni goście mieli okazję do zapoznania się z bronią, wyposażeniem i pojazdami wojskowymi wojska polskiego i wojsk kanadyjskich.
Wiele ciepłych słów padło również pod adresem organizatorów mistrzostw. Dziękowali opiekunowie drużyn i młodzież. By osiągnąć taki efekt organizacyjny pracował sztab ludzi, warto w tym miejscu podziękować dyrekcji i nauczycielom ZSP w Kaliszu Pomorskim, komendantowi, żołnierzom i pracownikom CSWL Drawsko, Staroście Drawskiemu i pracownikom Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, komendantowi i żołnierzom 16 WOG Drawsko, dowódcy i żołnierzom 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca, Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, Staroście Stargardzkiemu, Burmistrzom Kalisza Pomorskiego i Drawska Pomorskiego, Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, wojskowej straży pożarnej oraz sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie mistrzostw. Warto wspomnieć, że oficjalny patronat nad mistrzostwami objął z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, a patronat medialny zapewniły TVP Szczecin oraz Radio Koszalin.
Dowódca poligonu drawskiego płk. Marek Gmurski zapowiedział, że mistrzostwa będą imprezą cykliczną i zaprosił młodzież na ziemię drawską już za rok. Podkreślał jak ważna jest szczera miłość do ojczyzny, bo jak stwierdził na zakończenie swojego przemówienia, nie ma ważniejszego zadania dla żołnierza jak czuwanie nad jej bezpieczeństwem.

LINK do relacji TVP Szczecin
LINK do relacji w Radiu Koszalin
Redakcja gazeta „Kontrast” działająca przy ZSP w Kaliszu Pomorskim
Fotoreporterzy:
Magdalena Biegniewska Klaudia Jąg Paulina Szymoniak
Dziennikarze: Jakub Biegniewski, Szymon Baran
Opiekun koła dziennikarskiego: Aleksandra Radecka