- Poznajmy tajemnice kaliskich lochów
Poznajmy tajemnice kaliskich lochów
środa, 06 lipiec 2016
Internetowy przewodnik po Kaliszu Pomorskim, systematycznie poszerzany na portalu naszego Liceum (www.liceum.kalisz.pl), wzbogacił się o kolejny rozdział z cyklu odkrywania miejscowych tajemnic. Opublikowano ich tam już cztery (o: Pałacu, Ratuszu, Kościele i Czerwonej Szkole), a ostatni, piąty nawiązuje do krążących po dziś dzień legend o biegnących pod miastem podziemnych korytarzach.
Legendy te mówią o dwóch lochach, z których pierwszy miałby łączyć Kościół z Pałacem, natomiast drugi – Pałac z Grobowcem, czyli z zachowaną, monumentalną mogiłą rodziny Wittchow na Starym Cmentarzu. I jak to w legendzie bywa, przekonywujących dowodów brakuje, ale coś jednak w tym jest, ponieważ zarówno dawni jak i obecni mieszkańcy grodu nad Drawicą chcą wierzyć w te tajemnicze korytarze. Choćby dlatego, że ich niewyjaśniona dotąd zagadka stanowi dodatkową atrakcję turystyczną.
Obszerny, ilustrowany fotografiami oraz mapami artykuł, rozważa wszystkie za i przeciw. A chociaż argumentów na nie jest znacznie więcej niż na tak, to pojawiają się tam – przemawiające za istnieniem lochów - fakty nowe. Dotąd szerzej nieznane. Bo mało kto wie, iż właśnie w Kaliszu Pomorskim urzędował od połowy XIV wieku pełnomocnik biskupa poznańskiego w północnej części tej diecezji obejmującą wielkie obszary na północ od Noteci pomiędzy Drawą a Gwdą.
Ta ważna funkcja kaliskiego proboszcza i związane z jej pełnieniem dochody tłumaczą okazałość miejscowej, gotyckiej świątyni (spalonej i rozebranej po wielkim pożarze miasta w 1771 r.). A także nie wykluczają możliwości budowy tunelu pomiędzy nią a ówczesnym zamkiem obronnym, w którym mógłby się skryć pełnomocnik biskupa w razie niebezpieczeństwa. Tym bardziej, iż był to teren sporny, narażony na ciągłe konflikty zbrojne. Warsztaty historyczne prowadził pan Bogumił Kurylczyk, natomiast literackie pani Joanna Mączkowska. Tekst „Tajemnice kaliskich lochów” powstał w ramach projektu realizowanego we współpracy Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” ze Starostwem Drawskim.

Joanna Mączkowska