- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Z PRZYJACIÓŁMI KALISKIEGO LICEUM I NAGRODAMI
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Z PRZYJACIÓŁMI KALISKIEGO LICEUM I NAGRODAMI
poniedziałek, 27 czerwiec 2016
Kaliskie Liceum ma wiele powodów do dumy. Głównymi są rosnące szeregi Przyjaciół Szkoły, których nie zabrakło na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016, jaka odbyła się w piątek 24 czerwca 2016r. oraz bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów w nauce oraz ich różnorodna działalność i sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, wolontariacie i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Miarą naszych osiągnięć edukacyjnych są nagrody zdobywane przez uczniów w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach. Ważna jest także rozwijająca się współpraca Liceum ze środowiskiem lokalnym, czyli samorządami okolicznych gmin, a przede wszystkim samorządem powiatowym – stwierdził dyrektor kaliskiego Liceum – pan Maciej Rydzewski. I podziękował nauczycielom – pasjonatom, realizującym te wspólne programy i projekty.
Do tych słów nawiązywali kolejni mówcy, w tym Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – pan Janusz Garbacz, który podkreślił, że osiągnięcia kaliskiego Liceum są dostrzegane i doceniane. Podobnie, nie szczędząc wyrazów uznania dla Szkoły, wypowiedzieli się m. in.: wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego – pan Tomasz Kołtun, Radna Powiatu Drawskiego – pani Halina Samek, czy prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim – pani Zofia Gardzińska. Najlepsi uczniowie, ze średnią ocen powyżej 4,74, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Najwyższą średnią, 5,13 uzyskała uczennica klasy 1d Justyna Górecka, która została wytypowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.Kolejna czwórka najlepszych uczniów: Julia Majewska i Oktawia Gwiaździńska z klasy 1d, Martyna Serafin z klasy 2b i Klaudia Wydrzyńska z klasy 1f otrzymała stypendia Prezesa Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Pani Mirosława Kacperska wręczyła też zdobyte przez przygotowywanych przez siebie uczniów w czerwcu certyfikaty z języka niemieckiego na poziomie B1, B2, i po raz pierwszy na bardzo wysokim poziomie zaawansowania C1. Doceniono również, specjalnymi podziękowaniami, uczniów udzielających się w szkolnej gazecie „Kontrast” (opiekun: pani Aleksandra Radecka) oraz w grupie teatralnej „Klepsydra” (opiekun: pani Joanna Mączkowska, która była także koordynatorem uroczystości), a także odnoszących sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
Na koniec apelu podsumowano akcję „Pomagamy, bo kochamy”, prowadzoną przez panią Aleksandrę Radecką i panią Annę Józiak. Miała ona na celu zbiórkę pieniędzy dla poważnie chorej uczennicy kaliskiego Liceum. W trwających przez kilka miesięcy różnorodnych inicjatywach z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział kaliscy licealiści, wiele instytucji i ludzi dobrej woli z Kalisza Pomorskiego, Recza i Powiatu Drawskiego. Koordynatorki akcji charytatywnej podziękowały im za serce i okazaną pomoc.
Zanim zaproszono gości na poczęstunek, a uczniowie rozeszli się do klas na rozdanie świadectw, zaśpiewał Adrian Kociuba z grupy teatralnej „Klepsydra”. Jego piosenka o potrzebie realizacji swoich marzeń i dążeniu do sukcesów podsumowała zakończony rok szkolny oraz dała dobry impuls na rozpoczęcie wakacji.

Joanna Mączkowska