- Tajemnice Pałacu i tajemnice Ratusza
Tajemnice Pałacu i tajemnice Ratusza
wtorek, 14 lipca 2015
Od trzech lat trwają „historyczne” spacery po Kaliszu Pomorskim.
Licealiści, pod przewodnictwem Bogumiła Kurylczyka oraz Joanny Mączkowskiej, nie tylko poznają zabytkowe obiekty naszego miasta, ale również je opisują, ucząc się przy okazji odróżniania w jego dziejach faktów od legend, a prawdy od fałszu. W tym roku odkrywają tajemnice gmachu Ratusza oraz Pałacu i jego otoczenia.
- W powszechnej świadomości utrwaliło się wiele błędnych przekonań na temat ważnych dat w historii Kalisza Pomorskiego, przebiegu kluczowych wydarzeń, czy kwestii budowy oraz własności obiektów zabytkowych. Dlatego im więcej wyczyta się w dawnych dokumentach, a w pomorskich archiwach przetrwały ich tysiące, tym więcej korekt wymaga aktualna wersja dziejów Ziemi Kaliskiej – wyjaśnia Bogumił Kurylczyk.
W trakcie warsztatów i spotkań młodzież dowiedziała się np. że historia miasta nie zaczyna się od nadania mu praw miejskich w roku 1303, ale od kilkadziesiąt lat wcześniejszej budowy zamku polskiego rycerza Janusza Kenstela na ówczesnej wyspie, stanowiącej dziś półwysep jeziora Młyńskiego. Obecny Pałac znajduje się w innym miejscu i bynajmniej nie postawiła go rodzina von Wedel (wybudowała jedynie dwór obronny), lecz władająca Kaliszem Pomorskim przez pięć stuleci rodzina von Güntersberg.
Między Pałacem a Ratuszem znajduje się jedyny zachowany fragment średniowiecznych murów obronnych miasta. Prowadził on do bramy Reckiej, która stała na ul. Wolności przed Ratuszem, patrząc od strony Kościoła. Przypomnijmy, że w murach były trzy bramy, a nie dwie jak błędnie dotąd uważano, bazując nie na historycznych dokumentach a jedynie na widoku miasta z roku 1652, autorstwa Mathiasa Meriana.
Na koniec lata zaplanowano dokładne oględziny kaliskiego Pałacu wraz z miejscem, gdzie stał ongiś zamkowy browar i zamkowy młyn. Natomiast oględziny Ratusza odbędą się w towarzystwie najstarszych, kaliskich urzędników, którzy zaczynali pracę gdy Urząd Miejski miał siedzibę w kamienicy obok dawnego kina.