- DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W KALISKIM LICEUM I TECHNIKUM
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W KALISKIM LICEUM I TECHNIKUM
wtorek, 15 października 2019
W czwartkowe przedpołudnie 10 października 2019r. uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście spotkali się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Święto edukacji było okazją do złożenia życzeń i gratulacji dla grona pedagogicznego i uczniów przez władze powiatu drawskiego, organu prowadzącego szkołę – Starostę Drawskiego Stanisława Cybulę i Przewodniczącą Rady Powiatu Drawskiego Urszulę Ptak oraz władze gminy Kalisz Pomorski – Burmistrza Kalisza Pomorskiego Janusza Garbacza, Wiceburmistrza Kalisza Pomorskiego Stanisława Samka i Pawła Kulbackiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim.
Do życzeń samorządowców przyłączyli się, profesor doktor habilitowana Aleksandra Żukrowska, Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Zofia Gardzińska oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie Grzegorz Stempień.
Dyrektor kaliskiego Liceum i Technikum Maciej Rydzewski podziękował władzom powiatu drawskiego oraz gminy Kalisz Pomorski i instytucjom współpracującym ze szkołą za współpracę i zrozumienie potrzeb młodzieży. Podkreślił również wkład pracy nauczycieli w sukcesy uczniów, ich wychowanie i edukację, a także znaczenie wykształcenia młodego pokolenia w życiu oraz dla przyszłości naszej Ojczyzny. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z rodzicami oraz bez zaangażowania pracowników obsługi i administracji.
Szczególne gratulacje Maciej Rydzewski złożył, nieobecnym na uroczystości osobom, które pojechały po odbiór nagród i medali do Delegatury Kuratorium Oświaty do Koszalina – zastępcy dyrektora Katarzynie Witek, która została wyróżniona nagrodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz nauczycielom i pracownikowi obsługi nagrodzonym Medalami za Długoletnią Służbę – Jadwidze Czernidze, Aleksandrze Radeckiej, Danucie Stempień i Władysławowi Sałahubowi.
Apel był również okazją do wręczenia przez Starostę Drawskiego i Przewodniczącą Rady Powiatu Drawskiego stypendiów Starosty dla najlepszych uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim, których w tym roku było aż osiemnaścioro. Burmistrz Kalisza Pomorskiego i Przewodniczący Rady Miasta wręczyli stypendium za wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły ufundowane przez kaliskiego przedsiębiorcę pana Cezarego Gozderę dla Darii Milczach z klasy 3d. Nastąpiła także prezentacja uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów – uczennicy klasy 2a LO Amelii Ciosmak oraz ucznia klasy 2TI Adriana Narowskiego.
Ostatnim akordem uroczystości była dedykowana nauczycielom część artystyczna – występ skrzypaczki oraz wiązanka piosenek przygotowanych przez wokalistki z grupy teatralnej „Klepsydra” w składzie – Hanna Bruzi, Daria Milczach, Nadia Mrozińska i Wiktoria Spieler.
Koordynatorką uroczystości była nauczycielka języka polskiego Joanna Mączkowska. Apel prowadziły Julia Enders i Wiktoria Spieler. Nauczyciel informatyki Adam Stąporek zajął się akustyką. Nad stroną techniczną czuwały klasy drugie wraz z wychowawcami.
O ceremoniał zadbał nauczyciel wychowania fizycznego Sebastian Stateczny. Dokumentację fotograficzną zapewniło szkolne koło fotograficzne „Pozytyw”, którego opiekunem jest nauczyciel geografii Paweł Łuczko oraz uczennica z grupy teatralnej „Klepsydra” Martyna Bukowska.

Maciej Rydzewski