- Klasy policyjne na strzelnicy w Wierzchowie
Klasy policyjne na strzelnicy w Wierzchowie
wtorek, 28 maja 2019
W dniu 22 maja 2019r. dwie klasy policyjne 1d i 2d z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, pod opieką nauczycieli Konrada Chwastka i Krzysztofa Wójciaka, odbyły trening strzelecki na strzelnicy Zakładu Karnego w Wierzchowie.
Celem treningu było doskonalenie umiejętności strzeleckich i poprawianie osiąganych przez uczniów wyników. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia zasad bezpieczeństwa oraz od cennych rad dotyczących technicznych aspektów strzelania, udzielanych przez instruktorów z Zakładu Karnego.
Następnie uczniowie rozpoczęli strzelanie do tarcz. Dzięki pomocy instruktorów każdy z uczestników treningu zaliczył strzelanie, nawet jeśli trzeba było je powtórzyć kilka razy. Najlepsi strzelcy mieli wyniki w okolicach 80 – 90/100 pkt. Dzięki sprzyjającej aurze strzelanie zakończyło się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Trening strzelecki jest jednym z elementów zajęć praktycznych, jakie odbywają uczniowie klas policyjno-penitencjarnych w ramach porozumieniem miedzy Zakładem Karnym w Wierzchowie a ZSP w Kaliszu Pomorskim
Dziękujemy Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wierzchowie podpułkownikowi Radosławowi Pewniakowi i funkcjonariuszom prowadzącym strzelanie za profesjonale przygotowanie i przeprowadzenie treningu strzeleckiego oraz gościnne przyjęcie młodzieży i opiekunów.

Krzysztof Wójciak