- WARSZTATY HISTORYCZNE W KOSZALINIE
WARSZTATY HISTORYCZNE W KOSZALINIE
wtorek, 28 maj 2019
W dniu 22 maja 2019 r. w siedzibie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. płk. Stanisława Paszkiewicza w Koszalinie odbyły się warsztaty historyczne dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze w służbie historii”, przeznaczonego dla uczniów klas o profilu wojskowym. W zajęciach wzięła udział drużyna z klasy 1c Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w składzie Tobiasz Głowacki, Kacper Kłos i Łukasz Senator pod opieką księdza Wojciecha Marcinkiewicza.
W pierwszej części warsztatów miał miejsce wykład kierownika Muzeum dr. Wojciecha Grobelskiego pt. „Bitwa nad Bzurą”, poświęcony największej z bitew kampanii wrześniowej w 1939r. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach z technik audiowizualnych, przeprowadzania notacji historycznych oraz poszukiwania źródeł informacji, prowadzonych przez dr Grzegorza Czapskiego i Michała Ruczyńskiego, pracowników Oddziału IPN w Szczecinie.
Konkurs „Żołnierze w służbie historii” jest adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Oręża Polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią, sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym. Regionalnymi partnerami konkursu „Żołnierze w służbie historii” są Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

(ZSP)