- ZSP w Kaliszu Pomorskim w programie
ZSP w Kaliszu Pomorskim w programie
czwartek, 16 maj 2019
W maju 2019r. Biuro do Spraw Proobronnych przedstawiło listę szkół zakwalifikowanych do III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, która prowadzona będzie w latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021. W programie od nowego roku szkolnego wezmą udział uczniowie klasy 1c ZSP w Kaliszu Pomorskim, którzy od klasy drugiej będą realizowali „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”.
Program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" jest formą wsparcia dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Do udziału w nim zostali zakwalifikowani uczniowie ze 123 na około 600 szkół ponadpodstawowych posiadających klasy wojskowe. Uczniowie kaliskiego liceum będą uczestniczyli w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące dla nich i dla szkoły.
Po zakończeniu realizacji przedmiotu edukacja wojskowa we współpracy z MON i jednostkami wojskowymi absolwenci klasy wojskowej mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Będą mieli możliwość stałych konsultacji z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Szczecinka w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Udział w programie „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” to wyróżnienie dla kaliskiego liceum i docenienie ponad osiemnastu lat pracy z uczniami klas wojskowych. Koordynatorem realizacji programu będzie major rez. Andrzej Kowalewski, nauczyciel przysposobienia wojskowego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Maciej Rydzewski