- Kurs ECDL w ZSP w Kaliszu Pomorskim
Kurs ECDL w ZSP w Kaliszu Pomorskim
środa, 15 maj 2019

W ramach Kontraktu Samorządowego Strefy Centralnej, w którym uczestniczy powiat drawski, 27 uczniów klasy pierwszej technikum informatycznego z ZSP w Kaliszu Pomorskim rozpoczęło kurs ECDL. W dniach od 6 do 17 maja 2019r. doskonalą umiejętności zawarte w modułach B1 – B4. Są to zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu informatyki, kończące się egzaminami pozwalającym na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
W module B1 młodzież dobywa wiadomości i umiejętności dotyczące sprzętu komputerowego, oprogramowania, zarządzania komputerem, postaw sieci komputerowych. Moduł B2 to podstawy pracy w sieci internetowej, komunikacja, przeglądarki internetowe, poczta internetowa, portale społecznościowe. Moduł B3 to zaawansowana obsługa edytora tekstu, moduł B4 – podstawy pracy w arkuszach kalkulacyjnych. Zajęcia odbywają się w pracowniach informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod okiem doświadczonych szkoleniowców. Każdy z modułów kończy się zewnętrznym egzaminem.
Po zakończeniu kursu i zdaniu wszystkich egzaminów uczniowie otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej – certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.
Kurs ECDL jest jednym z zadań projektu realizowanego w ZSP w Kaliszu Pomorskim – „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących, w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Życzymy kaliskim informatykom powodzenia na egzaminach zewnętrznych.

Katarzyna Witek