- ZAKOŃCZENIE NAUKI W KLASACH TRZECICH ZSP W KALISZU POMORSKIM
ZAKOŃCZENIE NAUKI W KLASACH TRZECICH ZSP W KALISZU POMORSKIM
niedziela, 28 kwiecień 2019
Słoneczne piątkowe południe 26 kwietnia 2019r. było wyjątkową chwilą dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. Prawie stu absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły średniej, uprawniające ich do przystąpienia do egzaminu maturalnego.
W uroczystości oprócz absolwentów uczestniczyli rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkoły i wychowawcy klas trzecich – Mirosława Kacperska, Zyta Bogacz i Sebastian Stateczny. Dyrektor Maciej Rydzewski pogratulował uczniom ukończenia szkoły, życzył im powodzenia na egzaminie maturalnym i realizacji życiowych planów. Podziękował wychowawcom i nauczycielom za pracę z młodzieżą oraz rodzicom uczniów za współpracę ze szkołą.
Następnie 97 absolwentek i absolwentów czterech klas trzecich kaliskiego Liceum otrzymało świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wśród nich siedmioro uczniów odebrało nagrody książkowe i gratulacje za świadectwa z wyróżnieniem. Najlepszą absolwentką ZSP w Kaliszu Pomorskim w roku szkolnym 2018/2019 została Weronika Mazur z klasy 3a, która uzyskała średnią ocen 5,7.
Absolwenci złożyli na ręce dyrektora podziękowanie dla wychowawców i nauczycieli za przygotowanie do egzaminu maturalnego, pracę wychowawczą i liczne wspólne działania w ciągu trzech lat nauki w szkole. Wręczyli prezent dla szkoły od absolwentów – dwa zegary ścienne, które jak powiedziała zastępca dyrektora ZSP w Kaliszu Pomorskim Katarzyna Witek, będą odmierzały szkolnej społeczności tylko szczęśliwe chwile.

(ZSP)