- Ciekawa oferta Akademii Morskiej w Szczecinie
Ciekawa oferta Akademii Morskiej w Szczecinie
sobota, 13 kwiecień 2019
W piątek 5 kwietnia 2019r. gościliśmy w ZSP w Kaliszu Pomorskim absolwentkę kaliskiego Liceum panią Adrianę Bohdan, obecnie wykładowcę Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, która zapoznała młodzież z perspektywą studiów nie tylko dla przyszłych marynarzy.
Pani Adriana przedstawiła bardzo ciekawą ofertę uczelni dla przyszłych studentów Akademii Morskiej. Zapoznała szczegółowo uczniów klas maturalnych oraz młodszych roczników z kierunkami: zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, logistyka i zarządzanie. Mówiła o karierze na lądzie oraz żegludze śródlądowej. Podawała również przykładowe zarobki inżyniera, które wynoszą ponad 2000 euro i marynarza (ŻŚ) – ponad 1500 euro. Przekonała uczniów, że warto uczyć się matematyki w szkole średniej by bez problemu radzić sobie na uczelni wyższej, co potwierdziła również w podsumowaniu pani wicedyrektor Katarzyna Witek.
Dziękujemy pani Adrianie Bohdan za przygotowanie ciekawej prezentacji dla uczniów. Z pewnością wielu z nich rozważy studia na Akademii Morskiej w Szczecinie, uczelni, która sprawuje patronat nad uczniami kaliskiego technikum informatycznego.

(ZSP)