- PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA
piątek, 25 styczeń 2019
W piątkowe południe 18 stycznia 2019r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim spotkali się na sali gimnastycznej, na apelu podsumowującym pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie było okazją do podziękowania nauczycielom i uczniom za wytężoną naukę i liczne działania oraz sukcesy w zawodach sportowych i konkursach. Dyrektor Maciej Rydzewski podziękował również organowi prowadzącemu, jaki jest Starostwo Drawskie, Gminie Kalisz Pomorski oraz osobom i instytucjom współpracującym ze szkołą.
Apel rozpoczął się od minuty ciszy upamiętniającej tragiczne wydarzenia w Gdańsku – śmierci prezydenta miasta Pawła Adamowicza.
Podsumowanie półrocza pokazało imponującą skalę działalności ZSP w Kaliszu Pomorskim w ciągu ostatnich czterech miesięcy 2018r. Liczne wyjazdy m.in. turystyczne do Włoch i Drezna, na Litwę w ramach projektu Erasmus+, warsztatowe, na kursy w ramach Kontraktu Samorządowego i na wyższe uczelnie do Warszawy, Szczecina, Wałcza, Zakładów Karnych w Wierzchowie i Czarnem, Komendę Policji w Drawsku Pomorskim. Spotkania klas wojskowych z żołnierzami polskimi i amerykańskimi na poligonie drawskim, m.in. w ramach ćwiczenia Anakonda 2018. Dwutygodniowa wizyta wolontariuszek AIESEC z Chin i Indonezji. Spektakle i koncerty muzyczne, happeningi, warsztaty dziennikarskie, teatralne, rysunku i fotografii. Liczne działania w ramach obchodów 100 – lecia niepodległości, m.in. „Młodzieży czytanie” w Koszalinie. Udział uczniów z sukcesami m. in. w Dyktandzie o Pióro Starosty Drawskiego, konkursach z j. niemieckiego, biologii, historii, matematyki. Pierwszy w dziejach szkoły turniej e-sportu. Czołowe miejsca w zawodach sportowych w piłce ręcznej, nożnej i unihokeju oraz II Powiatowej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy. To działania uczniów w ramach wolontariatu na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących oraz w zakresie pierwszej pomocy. Wyjazd świąteczny do kombatantów i opieka nad zapomnianymi grobami na kaliskim cmentarzu. To także liczne uroczystości i wspólne świętowanie, m.in. otwarcie pracowni internetowej, święto szkoły, Dzień KEN, 15 lat Kontrastu, nadanie tytułu „Przyjaciel szkoły” red. Robertowi Mazurkowi, Jasełka, szkolna Gala Talentów. Zakończenie ubiegłorocznych projektów Stowarzyszenia Jesteśmy Razem.
Rozwój młodzieży i większość działań szkoły nie byłaby możliwa bez współpracy przede wszystkim ze Starostwem Drawskim, ale także z Gminą Kalisz Pomorski, sześcioma jednostkami wojskowymi – CSWL Drawsko, Żandarmerią Wojskową, 12. BBSP Mirosławiec, 16. WOG Oleszno, 2BZ Złocieniec, WKU Szczecinek, Służbą Więzienną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, pięcioma uczelniami wyższymi – czterema ze Szczecina: Akademią Morską, Uniwersytetem Szczecińskim, Collegium Balticum, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz PWSZ z Wałcza, Cultural Care Au Pair, AIESEC, Nadleśnictwem, Bankiem Spółdzielczym, ZPD i Ośrodkiem Kultury w Kaliszu Pomorskim, szkołami podstawowymi z Kalisza Pomorskiego, Pomierzyna i Recza… Dyrektor podziękował wszystkim osobom i instytucjom współpracującym ze szkołą za wkład w kształcenie młodzieży na najwyższym poziomie oraz rozwój pasji i zainteresowań uczniów.
Podkreślił tez bardzo ważną rolę i twórczy charakter współpracy szkoły z rodzicami, reprezentowanymi przez Radę Rodziców z przewodniczącą, panią Elwirą Poniecką oraz znaczenie Samorządu Uczniowskiego, jako organu reprezentującego uczniów.
Ważną częścią apelu było wręczenie przez dyrektora szkoły Macieja Rydzewskiego i zastępcę dyrektora Katarzynę Witek dyplomów uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na czele z Weroniką Mazur z klasy 3a oraz za sukcesy w zawodach i konkursach. Nagrody otrzymali też uczestnicy szkolnego konkursu układania tangramów i turnieju e-sportowego w grze League of Legends, zorganizowanych przez uczniów technikum informatycznego. Opiekun szkolnej gazety „Kontrast”, pani Aleksandra Radecka pożegnała redaktor naczelną, uczennicę klasy trzeciej Magdalenę Wyrzykowską.
Na zakończenie apelu dyrektor życzył wszystkim sukcesów w nauce i kontynuacji licznych działań, dzięki którym możliwy jest rozwój uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim. Podziękował również za przygotowanie spotkania koordynator pani Joannie Mączkowskiej, klasom pierwszym wraz z wychowawcami oraz Malwinie Cybulskiej za profesjonalne nagłośnienie.

(ZSP)