- Tydzień z projektem ERASMUS+
Tydzień z projektem ERASMUS+
wtorek, 15 styczeń 2019
Wtorek i środa 8 – 9 stycznia 2019r. były pracowitymi dniami dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim zaangażowanych w realizację międzynarodowego projektu ERASMUS+ „Be aware for your future”. Młodzież odbyła specjalistyczne zajęcia i szkolenia w szkole oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
We wtorek 8 stycznia uczniowie z grupy medycznej Medical Team, działającej w ZSP w Kaliszu Pomorskim wzięli udział w zajęciach ze specjalistycznego języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycielkę języka angielskiego Agnieszkę Kubat. Ćwiczyli użycie pojęć medycznych. Ćwiczenia polegały nie tylko na użyciu słów w teorii, ale miały także charakter praktyczny. Uczniowie musieli zaprezentować umiejętności językowe w symulacji urazów i wypadków.
Następnego dnia, w środę 9 stycznia członkowie Medical Team gościli w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Odbyli tam szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzone przez młodszego aspiranta Tomasza Wyrzykowskiego. Uczniowie ćwiczyli udrażnianie dróg oddechowych przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu medycznego do intubacji używanego w Straży Pożarnej i Pogotowiu Ratunkowym. Zapoznali się także ze specyfiką działania systemu ratowniczo-gaśniczego. Po raz pierwszy mieli możliwość pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, służącym do ćwiczeń ratowniczych. Opiekunem grupy był Karol Kalina, nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor Pierwszej Pomocy i Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zajmujący się młodzieżowymi grupami medycznymi w ZSP i SP w Kaliszu Pomorskim.
Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia, a także komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. mgr inż. Pawłowi Dymeckiemu za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia młodzieży w jednostce powiatowej PSP.

Karol Kalina