- III Mistrzostwa Układania Tangramów
III Mistrzostwa Układania Tangramów
poniedziałek, 07 styczeń 2019
W dniu 29 października 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyły się III Mistrzostwa Układania Tangramów o tematyce Halloween. Zorganizowania konkursu podjęła się wicedyrektor Katarzyna Witek wraz z grupą uczniów z klasy II technikum informatycznego. Łącznie udział wzięło dwudziestu sześciu uczniów z czego aż ośmioro z nich dostało się do finału, byli to: Adrian Narowski, Dominika Warec, Jakub Pietroń, Arkadiusz Wawruniak, Hubert Marek, Zofia Hurka, Mateusz Mojecki oraz Kacper Kłosowiak. Pierwsze miejsce zajął Adrian Narowski z perfekcyjnym wynikiem (liczy się czas i dokładność ułożenia figur), drugie miejsce zdobyła Zofia Hurka, również uzyskując perfekcyjny wynik, ale gorszy czas ukończenia niż Adrian, a zaszczytne trzecie miejsce zajął Arkadiusz Wawruniak osiągając 93% możliwych punktów.
Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem i rozdane zwycięzcom 11 stycznia 2019r. w czasie Koncertu Noworocznego.
Katarzyna Witek pogratulowała zwycięzcom i organizatorom konkursu: Paulinie Polewczak, Magdalenie Światowej, Wojciechowi Pindorowi, Kacprowi Ankiewiczowi, Jakubowi Krzemieniowi, Tomaszowi Ważnemu, którzy przygotowali tangramy do konkursu, dyplomy, nadzorowali jego przebieg i liczyli punkty.

Kacper Ankiewicz